Тус театрын 37 настай жүжигчин тоглолтынхоо үер тайзан дээрээ бурхан болжээ.

Их театрын 37 настай жүжигчин тоглолтынхоо үер тайзан дээрээ б урхан болжээ.ОХУ-ын Их театрын Большой театр чуулгын жүжигчин Садко дуурийн үеэр ам иа алд жээ.Тус театраас Садко дуурийн тайзны чимэглэлийг солих үеэр чуулгын жүжигчин а м иа алд сан. Тоглолтыг шууд зогсоож үзэгчдийг танхимаас гарахыг хүссэн гэж мэдээлжээ.

ТАСС агентлагт нэгэн үзэгчийн ярьснаар тоглолт дүрс бичлэгээр эхэлсэн байна. Дараа нь тайзан дээр хоёр жүжигчин гарч ирэхэд тал талаас нь тайзны чимэглэлүүд гарч ирсэн байна. Тайзнаа гоцлол дуучин гарч ирэх ёстой байтал З огс Түр гэн дуудаарай гэж хаш гирах чимээ гарсан гэв.

Тал ий гаач үзэгчдийн зүг рүү алхах ёстой байсан. Гэтэл буруу тийш яваад дээрээс нь бууж байсан чимэглэлийн доор орчихсон гэж хуу ль сах иулах байгууллагын албан хаа гч хэлжээ. Гэрчүүдийн хэлснээр уг үйл явдал тайзны доор болсон ба үзэгчдэд харагдаагүй байна. Улмаар хөшгийг хааж, 15-20 минутын дараа тоглолтыг зогсоожээ.

Ам иа алд сан жүжигчин нь 37 настай ба нэрийг нь зарлаагүй байна.Хуу ль са хиу лах ба йгууллагаас мөр дөн ш ал гах ажил лагаа явуулж байна. Жүжигчин түр гэн тус ламж ирэхээс өмнө н ас бар жээ. Интерфакс агентлагаас мэдээлснээр тайзны чимэглэл унаагүй чимэглэл солигдох үйл явц зохих ёсны дагуу явагдсан гэж мэдээлсэн байна.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *